CSR Miljø

Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR en fælles betegnelse for de aktiviteter en virksomhed udfører for at opføre sig socialt rigtigt efter normerne og reglerne i det land man arbejder i. Det dækker bredt, bruges i flæng om mange aktiviteter, men bruges mest om vestlige virksomheders arbejde i tredje lande.
 
Hos Novitet har vi udarbejdet et Code of Conduct (CoC), som er en aftale mellem os og vores leverandører, hvor der fastsættes en lang række krav som leverandørerne skal leve op til. Kravene er ikke noget vi selv har opfundet, men vi har valgt at følge FN’s Global Compact.
 
Med FN’s frivillige Global Compact program forpligter vi os til at overholde en række rapporteringskrav og vi lader naturligvis eksterne konsulenter tjekke os.
Global Compact er inspireret af forskellige organisationer som f.eks. ILO, og der arbejdes med fastsættelse af normer og standarder indenfor menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption.
 
Det er udmøntet i 10 vigtige principper:
 
Menneskerettigheder
1.  Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder; og
2.  sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.
 
Arbejdstagerrettigheder
3.  Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling;
4.  støtte udryddelse af alle fomer for tvangsarbejde;
5.  støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og
6.  afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
 
Miljø
7.  Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer;
8.  tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed; og
9.  opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
 
Anti-korruption
10.  Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.
 
De ti principper afspejler ikke alle de vestlige værdier, men tager hensyn til at man i andre dele af verden har andre værdier og dermed andre normer for f.eks. arbejdsdage pr. uge. 
 
Vi samarbejder med Nepcon, der bl.a. laver  FSC®-certificeringer for at tjekke om vores Code of Conduct overholdes hos vores leverandører.  Vi har lavet selvtest til leverandørerne med efterfølgende besøg fra os og  Nepcon for at sikre at der svares rigtigt på testen.  Hvis nogle punkter ikke lever op til vores krav, laver vi i samarbejde med den enkelte leverandør en plan for hvordan og hvornår forholdet er bragt i overensstemmelse med vores CoC.
 
Vores CoC gælder for alle vores leverandører, deres medarbejdere og de underleverandører, som de anvender til vores produkter.

MENNESKENE OG MILJØET SKAL ALTID KOMME FØRST
Miljø og etik har altid været vigtige spørgsmål for vores leverandør New Wave – med
varemærkerne New Wave, Clique, Cutter & Buck, Texas Bull og Profile Professionals.


KRAV TIL LEVERANDØRERNE – SOCIAL CODE OF CONDUCT
New Wave anser det for at være meget vigtigt at vise sine kunder og leverandører,
at man respekterer de forskellige landes legale krav – ligeledes internationale organisationers
syn på grundlæggende rettigheder. For New Wave er det vigtigt, at
tage ansvar i såvel Europa som i resten af verden. De viser deres etiske og moralske
standpunkter i alle situationer, hvilket de er overbeviste om på lang sigt vil gavne både
udvikling og gode forretninger. Deres adfærdskodeks, Code of Conduct, indføres på
alle fabrikker der er involverede i produktionen af New Wave koncernens produkter.
Samtidig er de bevidste om de forskellige- og kulturelle forhold, som fabrikker, rundt
om i verden arbejder under, men med denne adfærdskodeks vises de basale krav, som
alle fabrikker skal leve op til, for at kunne handle med New Wave. Code of Conduct
er en aftale som de som leverandører skal indgå i og binde os til at følge, som bl.a.
foreskriver, at vi skal følge lovkrav samt give New Wave fuld adgang til fabrikker og
data for kontrol af vores efterleven af reglerne. Code of Conduct indeholder ligeledes
punkter som gælder ikke-diskriminering, forbud mod børnearbejde, lønninger og
arbejdstider, arbejdsforhold og frihed at organisere sig rent fagligt.

MILJØ
Produktion og transport påvirker miljøet. Foruden Seger’s fabrik i Sverige og Toppoint’s
fabrik i Holland, så har New Wave ingen egen produktion. New Wave stræber
efter at værne om samarbejdet med sine leverandører, når det gælder miljøhensyn
og i det nævnte Code of Conduct findes der krav om at leverandørerne skal følge
de kemikalierestriktioner der udgives af Sveriges Textilimportör. Leverandørerne
skal ligeledes sørge for at deres underleverandører anstrenger sig for at formindske
forbruget af jomfrueligt råmateriale, udslip af ”ikke naturligt” materiale, affald,
luftudslip, energiforbrug og forbrug af ferskvand. Foruden i Sverige så har New Wave
etableret indkøbskontor i Kina, Bagladesh og Vietnam. På indkøbskontorene findes
der ansatte, som følger med i produktionen og sørger for at leverandørerne lever op
til New Waves kvalitets- og miljøkrav. New Wave sender også stikprøver fra produktionen
til neutrale testinstitutter, fx IFP Research og SGS, som tester produkterne for

at tjekke om de indeholder ulovlige midler. New Wave arbejder kontinuerligt med

miljøforbedringer i den almindelige produktion. Koncernen har tidligere afviklet

medvirken af klorblegning til blegning ved hjælp af iltperoxid. New Wave bruger

mange resourcer på at sikre, at det cancerfremkladene stof AZO-farvestoffer ikke

bliver brugt. New Waves leverandører stiler også efter at bruge mekanisk forkrympning i stedet for kemisk formstabilisering for at undgå rester af formaldehyd, hvilket kan være allergifremkaldende. New Wave indsamler så meget som muligt mellem de

forskellige virksomheder i koncernen i de lande i Østen. New Wave undersøger for

tiden muligheden for at transportere via jernbane i stedet for lastbil i Bangladesh.

New Wave bruger meget sjældent fly og kun i nødstilfælde.


ARBEJDSFORHOLD

For New Wave inkluderer miljø i allerhøjste grad også arbejdsmiljø, og hvordan

man behandler de ansatte i leverandørernes produktionsanlæg. New Waves personale

udfører løbende kontroller af at sikre, at ingen produkter bliver produceret af børnearbejdere. New Waves leverandører har indgået en aftale om at børn, ifølge

De forende Nationers børnekonvention, ikke arbejder i produktionen. Indkøberne

og koncernens indkøbskontor kontrollerer aktivt arbejdsmiljøet på de fabrikker som

New Wave benytter sig af. Ved flere forskellige tilfælde, har New Wave bidraget med

beskyttelsesudrustning til fabrikker i udviklingslandene. Til trods for at New Wave

har utallige kontroller, er det svært at garantere, at intet børnearbejde forekommer og at

arbejdsmiljøet altid er godt. Ved uanmeldte besøg hos leverandører i New Wave sågar

brugt læger for at bekræfte alderen og sikre at der ingen mindreårige er i produktionen.

 

ETIK

New Wave vil deltage aktivt i at opbygge et bedre samfund for dem, som arbejder i

de produktionsanlæg, hvor koncernenes kollektioner fremstilles. Det er bl.a. kommet

til udtryk i financieringen af ”The New Wave School”, en uddannelses satsning, som omfatter over 250 børn i Jue Xi i det sydlige Kina. Et andet eksempel er at NewWave i Finland har et samarbejde med UNICEF, som indebærer, at en vis del af

salgsindtægterne fra et antal produkter går til organisationen.

BSCIlogo

New Wave Group er bl.a. medlem af BSCI, et af mange internationale netværk for bedre arbejdsforhold i produktionslandene.